4 Çeşit Mix Hurma

  • 18,00
   3 kg

Khodari Jumbo

  • 18,00
   3 kg

Medine Ajwe

  • 6,00
   1 kg

Sükkeri

  • 18,00
   3 kg

Majdool

  • 30,00
   5 kg

Medine Anbar

  • 6,00
   1 kg

Medine Safawi

  • 18,00
   3 kg

Sükkeri Taze Hurma

  • 6,00
   750 gr

Khodari Jambo Premium

  • 30,00

Mix hurma Khodari-Sukkari-Dihini-Minafi

  • 30,00
   3 kg

Madjool Jambo Kudüs Hurmasi

  • 55,00
   5 kg

 

Majdool Süd Afrika

  • 60,00
   5 kg

Sükkeri

  • 20,00
   3 kg

Acve lose

  • 200,00
   10 kg

Acwe premium

  • 15,00
   600 gr

Medine Safawi

  • 30,00
   3 kg

Medine ANBAR

  • 12,00
   1 kg

Ürdün Majdool Large

  • 12,00
   1 kg

Ürdün Majdool Jambo

  • 7,50
   500 gr